Lärande & utveckling

Amplia är Martin Lackéus egna konsultföretag.
Jag hjälper verksamheter utvecklas genom lärande, innovation, IT, strategi, sälj mm.

Några av mina kunder

Mina tjänster

Genom många år av att starta, driva och utveckla olika typer av verksamheter, samt genom många års forskning på Chalmers inom entreprenörskap och pedagogik så har jag ett antal frågor och utmaningar jag brinner särskilt för:

Pedagogik

Jag hjälper skolor och högskolor att utvecklas pedagogiskt. Kan vara genom gästföreläsningar, stödprogram, IT-stöd och andra insatser.

Entreprenörskap

Jag hjälper entreprenörsdrivna företag och organisationer att utvecklas bättre på olika sätt genom situationsanpassad rådgivning.

Försäljning

Jag arbetar med säljteam för att utveckla deras arbetsmetoder och IT-stöd mot ökad och mer effektiv försäljning.

IT-utveckling

Jag ger råd kring komplex IT-utveckling och digitalisering där man behöver välja väg kring teknikval, utvecklingsfokus, produktstrategi mm.

Strategi & vision

Jag hjälper till att forma en strategi som leder mot en kraftfull vision för verksamheten och som engagerar medarbetarna på riktigt.

Innovation

Jag ger stöd när man behöver få igång och / eller stärka upp innovationsprocesser och förnyelsearbete i sin verksamhet.

Bakgrund

När jag konsultar via Amplia bygger jag vidare på ett antal tidigare erfarenheter. Här nedan kan ni läsa mer om några av dem. Dels min forskning på Chalmers, dels det senaste IT-företaget jag startade 2014. Det heter Me Analytics och utvecklar ett innovativt IT-stöd kallat LoopMe som används av skolor och organisationer som vill ge sina chefer och lärare stöd att utvecklas bättre.

Om Amplia

Amplia är ett konsultföretag där en enda person arbetar - Martin Lackéus. Genom Amplia hjälper jag företag och utbildningsorganisationer att utveckla sig på olika sätt. De insatser jag gör bygger på egen erfarenhet som företagare och entreprenör, samt på den forskning inom entreprenöriell utbildning som jag bedriver på Chalmers. Mina erfarenheter inom entreprenörskap kommer främst från start och utveckling av tre företag som jag varit med och grundat - Vehco, Amplia och Me Analytics. Mina erfarenheter inom pedagogik kommer från mina sju år som doktorand inom entreprenöriell utbildning på Chalmers Entreprenörskola. Doktorandstudierna resulterade i att jag 2016 disputerade genom att lägga fram en ny utbildningsfilosofi som har börjat tillämpas allt bredare på skolor och högskolor främst i Sverige, Danmark, Turkiet och Storbritannien. Amplia drivs som ett aktiebolag, startades 2013, och har haft ett 50-tal uppdrag hittills för en stor mängd företag, kommuner, skolor, högskolor och myndigheter.

Kontakt

Kontaktinformation

+46 736 551818
martin.lackeus@amplia.se
Ärenprisgatan 58
416 52 Göteborg
Org.nr: 556927-5984